Vivus

Toegankelijkheidsverklaring
Woonmaatschappij VIVUS streeft ernaar haar website & mobiele applicaties toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op website.
Nalevingsstatus
De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op. 
Deze website voldoet gedeeltelijk. We sommen de zaken die (nog) niet in orde zijn hieronder op.
Niet-toegankelijke inhoud:
Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je. 

  1. De website bevat tabellen.  De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is.
    Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk bieden we de tabel aan in een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.
  2. Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen. 
  3. Enkele kleine aanpassingen aangaande het kleurcontrast moeten nog gebeuren.
  4. Niet alle afbeeldingen zijn voorzien van een alternatieve tekst. (alt-tekst) Wij hopen dit alles op te lossen tegen januari 2021
    Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op 30/06/2019. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op 23/09/2020.
Feedback en contactgegevens
Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via privacy@vivus.be of via onze contactpagina. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 10 werkdagen.

Handhavingsprocedure
Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:
•    per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
•    via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
•    via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700